Σάββατο, 26 Ιουλίου 2014

το ΟΡΑΜΑ για την Τ.Ε.Ε.

το ΟΡΑΜΑ για την Τ.Ε.Ε.

το ΟΡΑΜΑ για την Τ.Ε.Ε.

 
 Αθήνα, Φεβρουάριος 2014

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Το όραμα για το σχολείο του μέλλοντος
Πέντε χρόνια περίμενε η εκπαιδευτική κοινότητα την πολυδιαφημισμένη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, μια μεταρρύθμιση που δήθεν θα είχε στόχο την αναβάθμιση της Τ.Ε.Ε., από σχολείο «δεύτερης ευκαιρίας» για τους «απροσάρμοστους» μαθητές της Γενικής Εκπαίδευσης (που «δεν παίρνουν τα γράμματα»), σε σχολείο πρώτης και ενσυνείδητης επιλογής των μαθητών.
Αυτό που προέκυψε τελικώς, ήταν το «τέρας» του Ν. 4186/2013, με την κατάργηση Τομέων και Ειδικοτήτων, το κλείσιμο των ΕΠΑ.Σ. και τη διαθεσιμότητα – απόλυση των εκπαιδευτικών 49 Τεχνικών Ειδικοτήτων.
Από την άλλη πλευρά, οι «σωτήρες» και «υπερασπιστές» του Δημόσιου Σχολείου ευαγγελίζονται την «δωδεκάχρονη (ή δεκατετράχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση» και το «Ενιαίο Λύκειο Θεωρίας και πράξης«, με «κατάργηση των δύο τύπων σχολείων της Γενικής και Τεχνικο-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης«. Δεν ξέρει κανείς από ποιόν πρώτα να σωθεί: από τον Ολετήρα ή από τον Σωτήρα !!
Η Ομοσπονδία μας, όχι μόνο επεξεργάσθηκε και κατάθεσε εγκαίρως ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη πρόταση, αλλά διενήργησε και εκστρατεία ενημέρωσης και ανοικτής διαβούλευσης με το Υπουργείο, τους Φορείς και τους Εκπαιδευτικούς.
Πολύ λίγο ενδιαφέρει το οτι η Ιστορία θα καταγράψει την «θητεία Αρβανιτόπουλου» ως την πιο μαύρη σελίδα της Παιδείας στη Χώρα. Παρόλο που προσφύγαμε και στη Δικαιοσύνη ενάντια στη βάρβαρη και βάναυση καταπάτηση των δικαιωμάτων των μαθητών μας, η μόνη πραγματική ελπίδα μας βρίσκεται στο Λαό.
Σε αυτό τον ίδιο Λαό προσφεύγουμε και πάλι, καταθέτοντας την Πρότασή μας ώς παρακαταθήκη για το μέλλον, ένα μέλλον που τόσο έχει ανάγκη η Χώρα μας, ως μοχλό ανάπτυξης.
Δεν θα πάψουμε να αγωνιζόμαστε για να πετύχουμε το στόχο μας. Συμμάχους έχουμε την Κοινή Λογική, την Ευρωπαϊκή εμπειρία και, κυρίως, την αποφασιστικότητά μας.

 

Η Πρόταση της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

1. Διττός ο σκοπός του Σχολείου, με ισόρροπη παροχή Επαγγελματικών εφοδίων και συνολικής Παιδείας.
2. Ο τίτλος του πρέπει να ανταποκρίνεται στους στόχους και το περιεχόμενό του και γι’ αυτό προτείνεται το «Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο» (Τ.Ε.Λ.).
3. Το Τ.Ε.Λ. διαρθρώνεται σε τρείς (3) κλάδους:
– Ο «Κορμός», που αποτελεί το κυρίως σώμα του Λυκείου, με Α΄τάξη «Προσανατολισμού», Β΄τάξη «Τομείς» και Γ΄τάξη «Ειδικότητες».
– Ο «Ακαδημαϊκός κλάδος» αποτελείται από τη Γ΄τάξη στην οποία διδάσκονται τα μαθήματα της «Τεχνολογικής Κατεύθυνσης» του σημερινού ΓΕ.Λ.
– Ο «Επαγγελματικός κλάδος» με Β΄, Γ΄ και Δ΄τάξη (Τομείς, Ειδικότητες και Εμβάθυνση – Εξειδίκευση αντίστοιχα). Λειτουργεί με συμπαγές ωρολόγιο πρόγραμμα τεχνικών μαθημάτων, σε ωράριο που ευνοεί την παράλληλη εργασία.
4. Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
– Στα Τ.Ε.Ι. εισάγονται με Ειδικές Πανελλαδικές εξετάσεις, στις αντίστοιχες με τις ειδικότητές τους σχολές, σχεδόν αποκλειστικά (σε ποσοστό 80% επί του συνόλου των εισακτέων) οι απόφοιτοι του Κορμού και όσοι απόφοιτοι του Επαγγελματικού Κλάδου έχουν απολυτήριο Λυκείου. Το υπόλοιπο ποσοστό θα καλύπτεται κατά 10% από τους αποφοίτους του ΓΕ.Λ. και του «Ακαδημαϊκού κλάδου» του Τ.Ε.Λ. της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, ενώ το υπόλοιπο 10% θα καταλαμβάνουν οι απόφοιτοι κάθε τύπου Λυκείου (ΓΕ.Λ., Τ.Ε.Λ., ΤΕ.Λ., Ε.Π.Λ., Εξατάξιο Γυμνάσιο, κλπ) ανεξάρτητα από χρονιά αποφοίτησης, οι οποίοι θα λαμβάνουν μέρος στις ίδιες Πανελλαδικές εξετάσεις.
– Στα Α.Ε.Ι. εισάγονται οι απόφοιτοι του Ακαδημαϊκού Κλάδου (Τεχνολογικής κατεύθυνσης) του Τ.Ε.Λ., συμμετέχοντας στις Γενικές Πανελλαδικές εξετάσεις μαζί με τους αποφοίτους του ΓΕ.Λ. (Θεωρητικής και Θετικής Κατεύθυνσης), σε ποσοστό 80% επί του συνόλου των εισακτέων. Το υπόλοιπο 20% θα καλύπτεται από τους αποφοίτους κάθε τύπου Λυκείου, ανεξάρτητα από χρονιά αποφοίτησης.
5. Πρόσβαση στην αγορά εργασίας, επίπεδα πτυχίων – προσόντων.
– Οι απόφοιτοι του Κορμού και της Γ΄τάξης του Επαγγελματικού Κλάδου λαμβάνουν Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 4 (κατά HQF/ΕQF) [1].
– Οι απόφοιτοι της Δ΄τάξης του Επαγγελματικού Κλάδου λαμβάνουν Δίπλωμα Τέχνης (Επαγγελματική Πιστοποίηση) επιπέδου 5  (κατά HQF/ΕQF), μετά από επιτυχή συμμετοχή σε ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις ενιαίας ύλης με τις εξετάσεις Πιστοποίησης Προσόντων της μη Τυπικής και της Άτυπης Μάθησης αντίστοιχου επιπέδου (Ι.Ε.Κ., εργασιακής εμπειρίας, κλπ).
6. Ο νέος τύπος σχολείου, με ενιαίο «ιδρυτικό» για ΟΛΑ τα Τ.Ε.Λ., επιτρέπει την εν δυνάμει λειτουργία όλων των υφιστάμενων Τομέων και Ειδικοτήτων. Ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα πολυμορφικής ανάπτυξης του σχολείου και λειτουργίας όλων των κλάδων ταυτόχρονα. Παρέχεται ένα πολλαπλών δυνατοτήτων θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας, από το οποίο θα ενεργοποιείται κάθε φορά το κομμάτι εκείνο που υποστηρίζεται από τις δυνατότητες του σχολείου (υλικοτεχνική υποδομή, διδακτικό προσωπικό) και ανταποκρίνεται στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.
Ακολουθεί πίνακας παρουσίασης της Πρότασης για το Τ.Ε.Λ.
ΔΤ ΟΛΤΕΕ-043_ Τ.Ε.Λ. - Η πρόταση της ΟΛΤΕΕ-Πιν.1 ΔΤ ΟΛΤΕΕ-044_ Τ.Ε.Λ. - Η πρόταση της ΟΛΤΕΕ-Πιν.2

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

1. Εισαγωγικά
Η Πρόταση κινείται στους βασικούς άξονες της αρχικής πρότασης που είχε καταθέσει η Ομοσπονδία από το 2004 και αναμόρφωσε (με την προσθήκη της Δ΄τάξης) το 2008. Ως βάση εκκίνησης χρησιμοποιείται το σχέδιο για το «Τεχνολογικό Λύκειο» που παρουσίασε η πρώην υπουργός Παιδείας κα Άννα Διαμαντοπούλου.
2. Γενικές Κατευθύνσεις
2.1 Ο σκοπός του σχολείου θα πρέπει να είναι διττός, με ισόρροπη παροχή Επαγγελματικών εφοδίων και συνολικής Παιδείας, για την ψυχοσωματική και πνευματική ανάπτυξη των μαθητών, την απόδοση στην κοινωνία ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων, ενεργών πολιτών εμφορούμενων από δημοκρατικές αξίες, και ταυτόχρονα να προσφέρει επαρκείς ποσοτικά και ποιοτικά Τεχνικές – Επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, ώστε οι απόφοιτοί του να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, ως ικανοί Τεχνικοί – Επαγγελματίες.
2.2 Ο τίτλος του Σχολείου θα πρέπει να ανταποκρίνεται στους στόχους του και επομένως προτείνουμε το «Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο» (Τ.Ε.Λ.). Δημιουργεί σχέσεις περιέχοντος – περιεχομένου,  που όχι απλά παραπέμπουν, αλλά προσδιορίζουν καθοριστικά το περιεχόμενο και τους στόχους του.
3. Οι διαφοροποιήσεις από το σχέδιο «Διαμαντοπούλου»
3.1 Η Α΄ τάξη – Προσανατολισμός.
Προτείνεται να έχει κοινό πρόγραμμα σπουδών με την Α΄ τάξη του ΓΕ.Λ. με τη σημαντική επισήμανση ότι στα μαθήματα προσανατολισμού θα διδάσκονται και στους δύο τύπους σχολείων, τόσο μαθήματα Τομέων του Τ.Ε.Λ. (8 ώρες), όσο και μαθήματα Κατευθύνσεων του ΓΕ.Λ. (4 ώρες).
3.2 Κλάδοι. Το Τ.Ε.Λ. διαρθρώνεται σε τρείς κλάδους:
–  Ο «Κορμός» αποτελεί το κυρίως σώμα του Λυκείου.
Στη Β΄τάξη του «Κορμού» διδάσκονται μαθήματα Τομέων.
Στη Γ΄τάξη του «Κορμού» διδάσκονται μαθήματα Ειδικότητας.
Ο μαθητής που αποφοιτά λαμβάνει Απολυτήριο Λυκείου και Πτυχίο Ειδικότητας (τίτλοι προσόντων επιπέδου 4 κατά HQF/ΕQF) [1].
Ο απόφοιτος του «Κορμού» έχει δυνατότητα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω Ειδικών Πανελλαδικών εξετάσεων, για να εισαχθεί μόνο στα αντίστοιχα της ειδικότητάς του τμήματα των Α.Τ.Ε.Ι. Η πρόσβαση στα Α.Τ.Ε.Ι. θα γίνεται σχεδόν αποκλειστικά από τα Τ.Ε.Λ., με ιδιαίτερα υψηλή ποσόστωση, 80% επί του συνόλου των εισακτέων. Επίσης, μπορεί να διεκδικήσει μια θέση και στα Α.Ε.Ι., για το 20% των εισακτέων, μαζί με τους αποφοίτους κάθε τύπου Λυκείου παρελθόντων ετών.
–  Ο «Ακαδημαϊκός κλάδος» αποτελείται από τη Γ΄τάξη στην οποία θα διδάσκονται τα μαθήματα της «Τεχνολογικής Κατεύθυνσης».
Η Τεχνολογική κατεύθυνση (του σημερινού ΓΕ.Λ.) θα λειτουργεί αποκλειστικά στο Τ.Ε.Λ., ενώ στο ΓΕ.Λ. θα λειτουργούν οι άλλες δύο κατευθύνσεις, η Θεωρητική και η Θετική. Αποτελεί ενσυνείδητη επιτελική επιλογή να έχουν κοινή βάση εκκίνησης ο αυριανός «επιστήμονας» με τον αυριανό «τεχνίτη», μέσω του ενιαίου προγράμματος σπουδών στη Β΄τάξη του «Κορμού» (μαθήματα Τομέων).
Με βάση αυτή την στρατηγική, θα πρέπει μελλοντικά να ενσωματωθεί στο Τ.Ε.Λ. και η Θετική κατεύθυνση, ενώ στο ΓΕ.Λ. θα παραμείνει μόνο η Θεωρητική κατεύθυνση.
Ο μαθητής που αποφοιτά λαμβάνει Απολυτήριο Λυκείου (τίτλος προσόντων επιπέδου 4 κατά HQF/ΕQF).
Ο απόφοιτος του «Ακαδημαϊκού κλάδου» (Τεχνολογικής κατεύθυνσης) έχει δυνατότητα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω των Γενικών Πανελλαδικών εξετάσεων μαζί με τους αποφοίτους του ΓΕ.Λ. (Θεωρητικής και Θετικής Κατεύθυνσης), για την κάλυψη του 80% των εισακτέων στα Α.Ε.Ι. Επίσης, μπορεί να διεκδικήσει μια θέση και στα Α.Τ.Ε.Ι., για το 10% των εισακτέων, μαζί με τους αποφοίτους των άλλων κατευθύνσεων του ΓΕ.Λ.
–  Ο «Επαγγελματικός κλάδος» φιλοδοξεί να αποτελέσει το πιο καινοτόμο και αναπτυξιακό κομμάτι του Τ.Ε.Λ.
Απευθύνεται σε μαθητικό δυναμικό που έχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως αποτυπώθηκε από τη μέχρι σήμερα λειτουργία των ΕΠΑ.Σ. Οι μαθητές αυτοί είναι κατά βάση ενήλικες (σε ποσοστό 70% περίπου), απόφοιτοι Λυκείου (σε ποσοστό 60% περίπου) και εργαζόμενοι, ή σε αναζήτηση εργασίας (σε ποσοστό 80% περίπου).
Στον Επαγγελματικό κλάδο φοιτούν οι Απόφοιτοι κάθε τύπου λυκείου, καθώς και οι προαγόμενοι της Α΄τάξης Λυκείου που επιθυμούν να ενταχθούν άμεσα στην αγορά εργασίας. Αποτελεί ουσιαστικά την ενσωμάτωση των υφισταμένων «ΕΠΑ.Σ.» στο νέο τύπο σχολείου, με ουσιαστικές όμως βελτιώσεις. Τα κύρια χαρακτηριστικά του κλάδου αυτού είναι:
α) Συμπαγές ημερήσιο πρόγραμμα πέντε (5) ωρών διδασκαλίας.
β) Ωράριο λειτουργίας που να διευκολύνει την παρακολούθηση των μαθημάτων παράλληλα με την εργασία των μαθητών (πρωϊνό ή απογευματινό, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε ειδικότητας).
γ) Διάρθρωση του κλάδου σε Β΄τάξη (Τομείς) και Γ΄τάξη (Ειδικότητες).
δ) Οι Τομείς και οι Ειδικότητες είναι οι ίδιες, τόσο στον «Κορμό», όσο και στον «Επαγγελματικό κλάδο», ώστε ο κάθε μαθητής να έχει δυνατότητα να επιλέξει τον κλάδο και την Ειδικότητα που επιθυμεί να παρακολουθήσει, χωρίς περιορισμούς, σε αντίθεση με την αυθαίρετη και ανορθολογική κατανομή των ειδικοτήτων που υφίσταται σήμερα ανάμεσα στα ΕΠΑ.Λ. και στις ΕΠΑ.Σ., και τους απαράδεκτους αποκλεισμούς που αυτή επιφέρει.
Ο μαθητής που αποφοιτά λαμβάνει Πτυχίο Ειδικότητας (τίτλος προσόντων επιπέδου 4 κατά HQF/ΕQF).
Ο απόφοιτος του «Επαγγελματικού κλάδου», εφόσον κατέχει ΚΑΙ απολυτήριο Λυκείου, έχει δυνατότητα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση (Α.Τ.Ε.Ι.) μέσω των Ειδικών Πανελλαδικών εξετάσεων, μαζί με τους αποφοίτους του «Κορμού».
3.3 Η Δ΄ τάξη – Εμβάθυνση – Εξειδίκευση.
Η Δ΄τάξη εντάσσεται στον «Επαγγελματικό κλάδο», καθώς ο μαθητικός πληθυσμός στον οποίο απευθύνεται έχει όλα τα χαρακτηριστικά των μαθητών του κλάδου αυτού. Στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών εντάσσεται οργανικά και η Πρακτική άσκηση – Μαθητεία.
Ο μαθητής που αποφοιτά λαμβάνει Πτυχίο – Δίπλωμα Τέχνης – Επαγγελματική Πιστοποίηση (τίτλος προσόντων μεταλυκειακής μάθησης επιπέδου 5 κατά HQF/ΕQF) μετά από επιτυχή συμμετοχή στις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις πιστοποίησης. Το αντικείμενο της τελικής εξέτασης οφείλει να είναι ενιαίο με τις εξετάσεις Πιστοποίησης Προσόντων της μη Τυπικής και της Άτυπης Μάθησης αντίστοιχου επιπέδου (Ι.Ε.Κ., εργασιακή εμπειρία, κλπ) που διενεργούνται από τις αντίστοιχες Περιφερειακές Επιτροπές.
Η Δ΄τάξη έχει σαφή προσανατολισμό την εμβάθυνση στο αντικείμενο της τέχνης, την εξειδίκευση όπου χρειάζεται και την αποτελεσματικότερη ένταξη του αποφοίτου στην αγορά εργασίας. Για το λόγο αυτό, ο απόφοιτός της δεν κατευθύνεται στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.
4. Απαραίτητες Θεσμικές προβλέψεις και ρυθμίσεις
Για την επιτυχία του εγχειρήματος θα πρέπει:
4.1 Να συσταθεί Διεύθυνση Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και να επαναλειτουργήσουν τα Γραφεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
4.2 Να καταλογραφηθούν τα Επαγγέλματα, ως προς αντικείμενο και επίπεδο προσόντων (με αναφορά στις Διεθνείς κατατάξεις κατά ISCO-ILO, NACE) και αντιστοίχιση με τους εθνικούς κωδικούς της ΕΛΣΤΑΤ και τους κωδικούς της εθνικής ονοματολογίας οικονομικής δραστηριότητας.
4.3 Οι τίτλοι των ειδικοτήτων να είναι σύντομοι, σαφείς, περιεκτικοί και απολύτως αντίστοιχοι του περιεχομένου και του επιπέδου προσόντων (βοηθός, τεχνίτης, τεχνικός, τεχνολόγος, ειδικός, ειδικευμένος, κλπ).
4.4 Να συνταχθούν τα Εθνικά Επαγγελματικά Περιγράμματα για όλες τις ειδικότητες, με κατεπείγουσα προτεραιότητα στις ειδικότητες των αποφοίτων της Τυπικής Εκπαίδευσης.
4.5 Να εξασφαλιστεί η διαδικασία πιστοποίησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων της τυπικής, της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης.
4.6 Να νομοθετηθούν τα Επαγγελματικά Δικαιώματα για όλες τις ειδικότητες ύστερα από τις προτάσεις των επαγγελματικών φορέων, με ορθολογική απαίτηση ελάχιστης εμπειρίας (αναλόγως του επιπέδου ή πιστοποίησης προσόντων που κατέχει ο υποψήφιος) και ενδεχόμενη διάρκεια ισχύος, για όσες ειδικότητες αυτό κρίνεται απαραίτητο.
4.7 Να αναδιαταχθούν τα Ωρολόγια Προγράμματα Σπουδών.
4.8 Να ανασυνταχθούν τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών.
4.9 Να υπάρχει σύνδεση των αποφοίτων με την αγορά εργασίας (επαναλειτουργία των ΓΡΑ.ΣΥ. με τροποποιημένο θεσμικό πλαίσιο και δομή, δημιουργία βάσης δεδομένων αποφοίτων και άμεσης διαρκούς ενημέρωσής τους).
4.10 Να υπάρχει αποτελεσματικός και έγκαιρος Επαγγελματικός Προσανατολισμός (επαναλειτουργία των ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. με τροποποιημένο θεσμικό πλαίσιο και δομή, αναδιάρθρωση, ανασυγκρότηση και ενίσχυση της λειτουργίας των Κ.Ε.ΣΥ.Π.).
4.11 Να πραγματοποιείται διαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων στην επιστημονική εξέλιξη, στη σύγχρονη τεχνολογία και στις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους.
4.12 Να υπάρξει ορθολογική χωροθέτηση των Τ.Ε.Λ. ώστε να καλύπτονται γεωγραφικά οι πληθυσμιακές ανάγκες.
4.13 Να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους.
5. Μετάβαση από τα ΕΠΑ.Λ. και τις ΕΠΑ.Σ. στο Τ.Ε.Λ.
5.1 Όλα τα υφιστάμενα Σχολεία της Τ.Ε.Ε. (ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.) να μετασχηματιστούν άμεσα σε Τ.Ε.Λ. και σε πρώτη φάση να λειτουργήσουν χωρίς καμιά τροποποίηση των δομών και της κατανομής του προσωπικού:
– τα υφιστάμενα ΕΠΑ.Λ. με τον «Κορμό» και τον «Ακαδημαϊκό» Κλάδο,
– οι υφιστάμενες ΕΠΑ.Σ. με τον «Επαγγελματικό» Κλάδο.
– Η Δ΄τάξη μπορεί να ενεργοποιηθεί άμεσα σε οποιοδήποτε από τους δύο υφιστάμενους τύπους σχολείων (ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ.).
5.2 Να διατηρηθούν όλοι οι Τομείς και οι Ειδικότητες που υφίστανται σήμερα.
5.3 Στο «Ιδρυτικό» όλων των Τ.Ε.Λ. να περιλαμβάνονται ΟΛΟΙ οι Τομείς και οι Ειδικότητες. Το ποιες θα λειτουργούν στο κάθε σχολείο, σύμφωνα και με τη βούληση, επιλογή και επιθυμία των μαθητών, θα αποτελεί αντικείμενο συναπόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων και των Γραφείων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τις Διευθύνσεις και Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αλλά και τις τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές, λαμβάνοντας υπόψη και τις δυνατότητες του σχολείου (υλικοτεχνική υποδομή, διδακτικό προσωπικό).
5.4 Κάθε νέο Τ.Ε.Λ. θα μπορεί να λειτουργεί όποιους από τους κλάδους (Κορμό, Επαγγελματικό, Ακαδημαϊκό) επιλέγει και εκτιμά ότι ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες, στις ιδιαιτερότητες και στις επιθυμίες ή επιλογές του μαθητικού πληθυσμού στο οποίο απευθύνεται. Επίσης, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα ταυτόχρονης λειτουργίας τμημάτων σε διαφορετικό ωράριο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τμημάτων και την επιθυμία – απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.
5.5 Η Δ΄τάξη να λειτουργήσει άμεσα, από την πρώτη χρονιά μετασχηματισμού.
Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 
TEE-To-orama-02[1] HQF: Hellenic Qualification Framework – Ελληνικό (Εθνικό) Πλαίσιο Προσόντων
[2] ΕQF: European Qualification Framework – Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων

Η πρόταση για το Τεχνολογικό Λύκειο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Επενδυτής» στις 20/04/2013 Επενδυτης-03
(Visited 541 times)

Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014

22 Ιουλίου: ΜΑΥΡΗ επέτειος

22 Ιουλίου: ΜΑΥΡΗ επέτειος

22 Ιουλίου: ΜΑΥΡΗ επέτειος

 
Αθήνα, 21-7-2014
 Αριθμ. Δ.Τ.: 141
22 Ιουλίου: ΜΑΥΡΗ επέτειος
22 Ιουλίου 2013Σε διαθεσιμότητα 2.484 εκπαιδευτικοί 49 τεχνικών ειδικοτήτων, οι οποίες και καταργούνται !!!
Ακολουθούν εξαιρέσεις, με μετάταξη σε διοικητικές θέσεις, νέες διαθεσιμότητες, νέες εξαιρέσεις, εξαναγκαστικές συνταξιοδοτήσεις, μέχρι και πρόσφατα. Καθυστέρηση πολλών μηνών, ένταξη στην κινητικότητα, προκήρυξη με «ανακοινώσεις» θέσεων εκπαιδευτικών ή μη, επαναπροκήρυξη με διορθώσεις, μοριοδότηση με παιδαγωγικές σπουδές ή όχι, με είδος πρόσληψης, υποβολή αιτήσεων, πίνακες ΑΣΕΠ (προσωρινοί – τελικοί – οριστικοί). Παράταση της οκτάμηνης διαθεσιμότητας για κάποιους, διακοπή μισθοδοσίας για άλλους…
Αποκεφαλισμός εκπαιδευτικών λειτουργών, εργαζομένων, μισθοσυντήρητων, που προσλήφθηκαν νόμιμα, υπηρετούσαν με πλήρες ωράριο, κατείχαν πρόσθετα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, δεν υπέπεσαν σε παράπτωμα, δεν τέλεσαν αδίκημα, απλώς …υπηρετούσαν στη Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και κλήθηκαν να συμπληρώσουν τον απαραίτητο αριθμό των διαθεσιμοτήτων που επέβαλε η Τρόικα και τα Μνημόνια.
Όλως τυχαίως οι Εκπαιδευτικοί των Τεχνικών Ειδικοτήτων ;

22 Ιουλίου 2013Συνεδριάζει το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Για να συμπαρασταθεί στους εργαζόμενους (μέλη της) που απολύονται ; Για να υψώσει τείχος προστασίας στα Τεχνικά Σχολεία που εξαφανίζονται ; Για να ανακόψει την επέλαση της Τρόικας ; ΟΧΙ !! Έχει ένα πολύ σοβαρότερο θέμα για να ασχοληθεί. Συνεδριάζει για την διαγραφή της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. από μέλος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., μετά από αίτημα της Ο.Λ.Μ.Ε. !!!
Όλως τυχαίως την ίδια μέρα ;

22 Ιουλίου 2014: ΜΑΥΡΗ επέτειος
Σήμερα, ένα χρόνο μετά, 1.706 εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε παρατεταμένη ομηρία, με παράταση του χρόνου διαθεσιμότητάς τους. Καμία απόφαση πρόσληψης – τοποθέτησης σε νέα θέση για κανέναν συνάδελφο σε διαθεσιμότητα !!
Σε 105 συναδέλφους έχει διακοπεί η μισθοδοσία από τις 23-5-2014 (στοιχεία της ΟΛΤΕΕ, βλ.http://www.oltee.gr/?p=2991. Το Υπουργείο δεν έχει δημοσιοποιήσει ΠΟΤΕ συγκεντρωτικά στοιχεία). Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί Πράξη Απόλυσής τους…
Ιστορικό ντοκουμέντο αποτελεί η ταινία – δημιουργία συναδέλφου καταργημένης ειδικότητας, που εξαναγκάστηκε σε πρόωρη συνταξιοδότηση προκειμένου να μην υποστεί τη βάσανο της διαθεσιμότητας:
Σήμερα, ένα χρόνο μετά, η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. δεν έχει συγκροτήσει Γενικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Επιτροπή και δεν έχει απαντήσει στο εξώδικο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. για την παράνομη και αντικαταστατική διαγραφή μας.
Σήμερα, ένα χρόνο μετά, η Ο.Λ.Μ.Ε. διακηρύσσει τη συμπαράστασή της στους συναδέλφους σε διαθεσιμότητα, «…να επαναλειτουργήσουν άµεσα όλοι οι τοµείς και οι ειδικότητες της Τεχνικής Εκπαίδευσης…», την ίδια στιγμή που επιμένει στον στρατηγικό της στόχο, την πλήρη κατάργηση της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και την καθιέρωση ενός μόνο τύπου Ενιαίου Λυκείου, «θεωρίας και πράξης».

Δεν ήταν τυχαία η πολιτική επιλογή να καταργηθούν οι συγκεκριμένες (τεχνικές) ειδικότητες εκπαιδευτικών.
Δεν είναι τυχαία η στοχοποίηση της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Πάντα ήταν το παρακατιανό κομμάτι της εκπαίδευσης, αυτό που απευθύνεται στους μαθητές δεύτερης διαλογής, αυτό που δεν θέλει κανείς, ο καθένας για τους δικούς του λόγους ! Η κυβέρνηση, για να απαλλαγεί από ένα σοβαρό κόστος και να το μεταφέρει στις πλάτες των μαθητών και των γονέων τους. Τα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., για να μονοπωλήσουν την Κατάρτιση. Η Ο.Λ.Μ.Ε., γιατί δεν την θεωρεί «εκπαίδευση». Οι συντεχνίες, για να προασπίσουν τα επαγγελματικά τους συμφέροντα. Ο συστημικός παραταξιακός συνδικαλισμός της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., γιατί δεν μπορεί να «διαχειριστεί» και να εντάξει στον «συσχετισμό των δυνάμεων» τις αδέσμευτες, ανένταχτες και ανεξάρτητες ξεκάθαρες θέσεις και φωνές, πού δεν μπορούν να ελεγχθούν από τα κομματικά επιτελεία, κυβερνητικά ή αντιπολιτευόμενα.

Οι φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί που επέφεραν το βαρύτατο πλήγμα στην Τ.Ε.Ε., τους εκπαιδευτικούς της και τον συνδικαλισμό, πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγματικά.
Η μαύρη σελίδα πρέπει να γυρίσει, με την πλήρη επαναλειτουργία των ΕΠΑ.Σ. και όλων των τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑ.Λ. και την επιστροφή των εκπαιδευτικών των καταργημένων ειδικοτήτων στις θέσεις τους.
Οι ανθρωποθυσίες και τα πειράματα σε βάρος των εργαζομένων και των μαθητών, πρέπει να θαφτούν βαθιά στο παρελθόν.

Κ α λ ο ύ μ ε
σύσσωμη την εκπαιδευτική κοινότητα να πάρει δυναμικά μέρος στο συλλαλητήριο διαμαρτυρίας
την Τρίτη 22 Ιουλίου 2014
στις 12:30 το μεσημέρι, στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
Δημοσιεύτηκε τουλάχιστον στα παρακάτω Μέσα:
XENESGLOSSES_EU_LOGO-01  iPaideia-01  Axortagos-01
(Visited 92 times)

Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ την προσπάθεια φίμωσης του εκπαιδευτικού.

Πειθαρχικοί έλεγχοι – Απειλές διώξεων

 
Αθήνα, 3-6-2014
 Αριθμ. Δ.Τ.: 140
Πειθαρχικοί έλεγχοι – Απειλές διώξεων
Πληθαίνουν το τελευταίο διάστημα οι προανακρίσεις, οι Ε.Δ.Ε., οι πειθαρχικοί έλεγχοι και κάθε είδους διώξεις εκπαιδευτικών, με οποιαδήποτε αφορμή. Στο στόχαστρο βρίσκονται κυρίως συνδικαλιστές που διατύπωσαν απόψεις αντίθετες με την εκπαιδευτική πολιτική της Κυβέρνησης, καθώς και στελέχη της εκπαίδευσης που όρθωσαν το «ανάστημά» τους.
Το οπλοστάσιο, το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο του Ν. 4057/2012, παρέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την διασπορά κλίματος φόβου και την καταστολή κάθε απόπειρας διαμαρτυρίας για τις επιβαλλόμενες πολιτικές και τα λαμβανόμενα μέτρα, τα οποία κάθε άλλο παρά πείθουν για την αναγκαιότητά τους, την αντικειμενικότητα, το πλαίσιο δικαίου και λογικής. Ο διάλογος, η διαβούλευση και η συναίνεση, προφανώς δεν είναι πλέον ζητούμενα…
Ας μη γελιόμαστε.
Οι περισσότερες από τις διώξεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας δεν αφορούν σε «θέματα περί την υπηρεσία». Στοχεύουν στο να στείλουν το «μήνυμα» του παραδειγματισμού για συμμόρφωση. Ζητούμενο είναι η καταστολή των αντιδράσεων, η εκούσια φίμωση των συναδέλφων και η άνευ όρων υποταγή τους!
Η πλήρης αδιαφορία για τις θέσεις και τις απόψεις του κλάδου, είναι πολιτική επιλογή! Η εγκαθίδρυση του φόβου επιβολής κυρώσεων για την έκφραση μη αρεστού λόγου και αντίθετης άποψης, είναι πολιτική επιλογή!
Όμως, ο λειτουργός της εκπαίδευσης ακυρώνεται ηθικά και παιδαγωγικά όταν καταντά υπόδουλος, οσφυοκάμπτης και δυναστευμένος, με ότι αυτό συνεπάγεται για το ρόλο στον οποίο η πολιτεία τον καλεί να πρωταγωνιστήσει.
Τελικά, προκύπτει ότι αυτό το κράτος έχει επιλέξει την πλήρη αποδιοργάνωση, υποβάθμιση και διάλυση του δημόσιου σχολείου – και ειδικά της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και της Παιδείας – στο όνομα της «κατάρτισης» και της «μαθητείας».
ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ την προσπάθεια φίμωσης του εκπαιδευτικού.
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ πλήρη συνδικαλιστική αλληλεγγύη και συμπαράσταση σε κάθε πειθαρχικό έλεγχο και δίωξη συναδέλφου για τις συνδικαλιστικές του θέσεις και τις συνεπείς με αυτές ενέργειες και δράσεις του.
Σύσσωμη η εκπαιδευτική κοινότητα θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, διεκδικώντας το αυτονόητο, το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση, λόγο, άποψη και θέση.
Το κλίμα εκφοβισμού και τρομοκρατίας δεν θα περάσει.
Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Ο απόφοιτος Γυμνασίου να έχει τη δυνατότητα να εγγράφεται σε Μεταλυκειακό ΙΕΚ.

Πραγματικά είναι εντυπωσιακό, το πόσο μεθοδευμένα είναι γραμμένος ο ν.4186 ώστε να καταφέρνει το απίθανο. Ο απόφοιτος Γυμνασίου να έχει τη δυνατότητα να εγγράφεται σε Μεταλυκειακό ΙΕΚ. Πραγματικά αγγίζει τα όρια της φαντασία το απίθανο μυαλό του συντάξαντα τον νόμο.
Εν συντομία με ενημέρωσαν συνάδελφοι εκπαιδευτικοί ότι απόφοιτοι του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας εγράφησαν σε Μεταλυκειακό ΙΕΚ. Πήρα άμεσα τηλέφωνο και οι διευθυντές ΣΔΕ & ΙΕΚ οι οποίοι με διαβεβαίωσαν ότι έχουν πραγματοποιηθεί τέτοιου τύπου εγγραφές. Μάλιστα ο Διευθυντής του ΙΕΚ μου είπε ότι είχε την έγκριση από την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, όμως επειδή μου έδειξε την απάντηση δεν ανέφερε τη νομοθεσία που στηριζόταν η απόφαση αυτή.
Μετά από ενδελεχή έρευνα διαπίστωσα ότι στο ν.4186 άρθρο 23 παρ.7 που αναφέρεται στα ΙΕΚ, έχω την εντύπωση, ότι υποκρύπτεται η απόφαση της απευθείας φοίτησης στα Μεταλυκειακά ΙΕΚ (ο όρος ¨Μεταλυκειακά¨ δεν υφίσταται στο νόμο) από τα Σ.Δ.Ε. αφού αναφέρεται ότι: «H φοίτηση δύναται να άρχεται κατά το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο, σε απόφοιτους δευτεροβάθμιας μη υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης ή και απόφοιτους ανώτερων από αυτή βαθμίδας».
Ποιοι είναι οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας μη υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης;
Oι απόφοιτοι των Σ.Ε.Κ. αλλά και Σ.Δ.Ε.
Πληροφορίες για τα Σ.Δ.Ε. θα βρείτε στην ιστοσελίδα  http://www.gsae.edu.gr/en/geniki-ekpaidefsi-enilikon/deyteri-efkairia/s-d-e-sxoleia-deyteris-efkairias
Η οποία σωστά αναφέρει ως διεξόδους για το ΣΔΕ το Λύκειο. Αυτό όμως φαίνεται ότι ίσχυε μέχρι χθες. Σήμερα υπάρχει πλέον ο ν.4186 που θυσιάζει τα πάντα στην Κατάρτιση.
Έτσι και ο απλός πολίτης στον επόμενο ίσως εκπαιδευτικό νόμο θα μπορεί από απόφοιτος Γυμνασίου να κάνει και απευθείας Διδακτορικό.
 
Το ζήτημα ζητώ να συζητηθεί στο Δ.Σ. της ΕΕΤΕΚ. Νομίζω πρέπει αφού διερευνηθεί, να συνταχθεί σχετικό έγγραφο, διότι το θέμα αυτό βάλλει ευθέως κατά της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, των ΕΠΑΛ και κυρίως των Εσπερινών.
 
Καλή δύναμη σε όλους!
Και ας μην ξεχνιόμαστε. Καλή φώτιση στο Υπουργείο Παιδείας!  
 
Με εκτίμηση
 
Κωνσταντίνος-Βίκτωρ Χατζησταμάτης

Πέμπτη, 29 Μαΐου 2014

Προσθήκη ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων σε Επαγγελματικά Λύκεια

Προσθήκη ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων σε Επαγγελματικά Λύκεια

29/05/2014
15:23
ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Την προσθήκη ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων, από το σχολικό έτος 2014-2015,σε Επαγγελματικά Λύκεια  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  προβλέπει απόφαση του υφυπουργού Παιδείας Σ. Κεδίκογλου. Για να ανοίξετε την απόφαση πατήστε εδώ

Φωτό: Αρχείο eurokinissi

Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Προστίθενται: 1) Ο ΤΟΜΕΑΣ Μηχανολογίας (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών) με ειδικότητες α) Τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατασκευών, β) Τεχνικός Μηχανικός θερμικών εγκαταστάσεων και μηχανικός τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου, γ) Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού και δ) Τεχνικός Οχημάτων 2) Ο ΤΟΜΕΑΣ Δομικών Έργων (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών) με ειδικότητα Σχεδιαστής δομικών έργων και γεωπληροφορικής 3) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός ηλεκτρολογικών συστημάτων, εγκαταστάσεων και δικτύων, β) Τεχνικός αυτοματισμού, γ) Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών (στον υπάρχοντα τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού) 4) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Υπάλληλος αποθήκης και συστημάτων εφοδιασμού και β) Υπάλληλος εμπορίας και διαφήμισης (στον υπάρχοντα τομέα Διοίκησης και Οικονομίας) 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Προστίθεται: Ο ΤΟΜΕΑΣ Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών) με ειδικότητα Τεχνικός διαχείρισης και ανακύκλωσης 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΚΙΑΤΟΥ Προστίθενται: 1) Ο ΤΟΜΕΑΣ Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών) με ειδικότητα Τεχνικός ελέγχου ρύπανσης και εγκαταστάσεων αντιρρύπανσης 2) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός Μηχανικός θερμικών εγκαταστάσεων και μηχανικός τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου (στον υπάρχοντα τομέα Μηχανολογίας) 3) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός αυτοματισμού και β) Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών (στον υπάρχοντα τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού) 4) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υπάλληλος εμπορίας και διαφήμισης (στον υπάρχοντα τομέα Διοίκησης και Οικονομίας) 5) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός τεχνολογίας τροφίμων και ποτών (στον υπάρχοντα τομέα Γεωπονίας, τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής) 1o Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Προστίθενται: 1) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός αυτοματισμού (στον υπάρχοντα τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού) 2) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Υπάλληλος αποθήκης και συστημάτων εφοδιασμού και β) Υπάλληλος εμπορίας και διαφήμισης (στον υπάρχοντα τομέα Διοίκησης και Οικονομίας) 2ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Προστίθεται: Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός Μηχανικός θερμικών εγκαταστάσεων και μηχανικός τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου (στον υπάρχοντα τομέα Μηχανολογίας) 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΝΕΜΕΑΣ Προστίθεται: Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υπάλληλος αποθήκης και συστημάτων εφοδιασμού (στον υπάρχοντα τομέα Διοίκησης και Οικονομίας) 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ Προστίθενται: 1) Ο ΤΟΜΕΑΣ Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών) με ειδικότητα Τεχνικός διαχείρισης και ανακύκλωσης 2) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός αυτοματισμού (στον υπάρχοντα τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού) 3) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Υπάλληλος αποθήκης και συστημάτων εφοδιασμού και β) Υπάλληλος οικονομίας και διοίκησης στον τουρισμό (στον υπάρχοντα τομέα Διοίκησης και Οικονομίας) - See more at: http://sfedona.gr/content/%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%B1-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B1%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BB-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B8%CE%B9%CE%B1%CF%83#sthash.JVfklDjC.dpuf

Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Προστίθενται:
1) Ο ΤΟΜΕΑΣ Μηχανολογίας (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών) με ειδικότητες α) Τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατασκευών, β) Τεχνικός Μηχανικός θερμικών εγκαταστάσεων και μηχανικός τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου, γ) Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού και δ) Τεχνικός Οχημάτων
2) Ο ΤΟΜΕΑΣ Δομικών Έργων (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών) με ειδικότητα Σχεδιαστής δομικών έργων και γεωπληροφορικής
3) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός ηλεκτρολογικών συστημάτων, εγκαταστάσεων και δικτύων, β) Τεχνικός αυτοματισμού, γ) Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
(στον υπάρχοντα τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού)
4) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Υπάλληλος αποθήκης και συστημάτων εφοδιασμού και β) Υπάλληλος εμπορίας και διαφήμισης (στον υπάρχοντα τομέα Διοίκησης και Οικονομίας)

1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Προστίθεται:
Ο ΤΟΜΕΑΣ Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών) με ειδικότητα Τεχνικός διαχείρισης και ανακύκλωσης

1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΚΙΑΤΟΥ
Προστίθενται:
1) Ο ΤΟΜΕΑΣ Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών) με ειδικότητα Τεχνικός ελέγχου ρύπανσης και εγκαταστάσεων αντιρρύπανσης
2) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός Μηχανικός θερμικών εγκαταστάσεων και μηχανικός τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου (στον υπάρχοντα τομέα Μηχανολογίας)
3) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός αυτοματισμού και β) Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών (στον υπάρχοντα τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού)
4) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υπάλληλος εμπορίας και διαφήμισης (στον υπάρχοντα τομέα Διοίκησης και Οικονομίας)
5) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός τεχνολογίας τροφίμων και ποτών (στον υπάρχοντα τομέα Γεωπονίας, τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής)

1o Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
Προστίθενται:
1) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός αυτοματισμού (στον υπάρχοντα τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού)
2) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Υπάλληλος αποθήκης και συστημάτων εφοδιασμού και β) Υπάλληλος εμπορίας και διαφήμισης (στον υπάρχοντα τομέα Διοίκησης και Οικονομίας)

2ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
Προστίθεται:
Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός Μηχανικός θερμικών εγκαταστάσεων και μηχανικός τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου (στον υπάρχοντα τομέα Μηχανολογίας)

1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΝΕΜΕΑΣ
Προστίθεται:
Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υπάλληλος αποθήκης και συστημάτων εφοδιασμού (στον υπάρχοντα τομέα Διοίκησης και Οικονομίας)

1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
Προστίθενται:
1) Ο ΤΟΜΕΑΣ Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών) με ειδικότητα Τεχνικός διαχείρισης
και ανακύκλωσης
2) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός αυτοματισμού (στον υπάρχοντα τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού)
3) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Υπάλληλος αποθήκης και συστημάτων εφοδιασμού και β) Υπάλληλος οικονομίας και διοίκησης στον τουρισμό (στον υπάρχοντα τομέα
Διοίκησης και Οικονομίας)
- See more at: http://sfedona.gr/content/%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%B1-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B1%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BB-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B8%CE%B9%CE%B1%CF%83#sthash.JVfklDjC.dpuf

ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΑΓΑΡΑ ΣΠΟΥΔΑΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΠΑΛ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΑΓΑΡΑ ΣΠΟΥΔΑΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΠΑΛ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Πέμπτη, 22 Μαΐου 2014

15η Τακτική Γενική Συνέλευση – 15ο Συνέδριο Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. Ανακοίνωση – Πρόσκληση

15η Τακτική Γενική Συνέλευση – 15ο Συνέδριο Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. Ανακοίνωση – Πρόσκληση

 
Αθήνα, 7-5-2014
 Αριθμ. Πρωτ.: 331
ΠΡΟΣ :
τις Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.
ΚΟΙΝ :
στα Μ.Μ.Ε.

ΘΕΜΑ: 15η Τακτική Γενική Συνέλευση – 15ο Συνέδριο Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. Ανακοίνωση – Πρόσκληση
Σχετ.: Το με αριθμ. πρωτ. 328/23-4-2014 έγγραφό μας
Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού και σύμφωνα με την 81η Πράξη του (συνεδρίαση της 7ης Μαΐου 2014), το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, αφού έλαβε υπόψη του τις έκτακτες καταστάσεις που διαμορφώνουν την παρούσα συγκυρία, δηλαδή:
  Την πραγματοποίηση των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών στις 18 Μαΐου και των κατά τόπους επαναληπτικών στις 25 Μαΐου, με τις ταυτόχρονες εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
  Την καθυστέρηση έναρξης των Πανελλαδικών εξετάσεων εξ’ αιτίας των εκλογών,
  Την συνακόλουθη μετάθεση των ενδοσχολικών εξετάσεων,
  Την πιθανολογούμενη (και αναμενόμενη) παράταση του διδακτικού έτους στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου,
  Την αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων (Α.Ε.Ε.) που υλοποιείται στα σχολεία,
.
που δημιουργούν πρόσθετες και ανελαστικές εκπαιδευτικές υποχρεώσεις, ιδιαίτερα στα τέλη του Ιουνίου, αλλά και:
  Την παραταθείσα διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών τεχνικών ειδικοτήτων της Δ/θμιας Εκπ/σης και τις επερχόμενες μετατάξεις και απολύσεις,
  Την σε εξέλιξη διαδικασία μεταβολών σχολικών μονάδων,
  Την σε εξέλιξη διαδικασία μεταθέσεων και μελλοντικών ενδεχόμενων αποσπάσεων,
και όλα τα όσα ακόμη ενδεχομένως να συμβούν (ανακατανομή οργανικών θέσεων στα σχολεία – υπεράριθμοι – πλεονάζοντες, κλπ) από την πολιτική ηγεσία στο Παιδείας που κατατρέχει τον εκπαιδευτικό, προκαλεί αναστάτωση στον κλάδο και προβλήματα λειτουργίας στα σχολεία, σε συνεννόηση και συνεργασία με τα Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. και σύμφωνα με τις προβλέψεις του Καταστατικού της,
α π ο φ ά σ ι σ ε
την αναβολή της προγραμματισμένης 15ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης – 15ου Συνεδρίου της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. για:
την Παρασκευή 26 και το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014
στην Κόρινθο
στις Κτιριακές Εγκαταστάσεις (στο αμφιθέατρο) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, (οδός Δαμασκηνού & Κολοκοτρώνη).
Έναρξη εργασιών την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 17:00
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Εκλογή πενταμελούς Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης. Διαπίστωση απαρτίας.
2. Απολογισμός πεπραγμένων απερχόμενου Δ.Σ.
3. Οικονομικός απολογισμός. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
4. Τοποθετήσεις επί των πεπραγμένων.
5. Ψηφοφορία για την έγκριση των διοικητικών και οικονομικών πεπραγμένων.
6. Ομιλίες – εισηγήσεις – κατάθεση απόψεων και θέσεων για τρέχοντα κλαδικά και εκπαιδευτικά θέματα και ιδιαίτερα για:
6α) Τροποποίηση Καταστατικού λειτουργίας Ε.Τ.Μ.Ε.Ε. – Τ.Ε.Ε. και ενεργοποίηση.
6β) Συνδικαλιστική παρουσία και μέλλον. Σχέσεις Ομοσπονδίας με Πρωτοβάθμιες Ενώσεις και το Τριτοβάθμιο Συνδικαλιστικό Όργανο. Διερεύνηση δημιουργίας Συνομοσπονδίας.
6γ) Πρόταση και έγκριση προγράμματος δράσης νέου Δ.Σ. – Διεκδικητικό πλαίσιο.
7. Έγκριση προϋπολογισμού επόμενης συνδικαλιστικής περιόδου 2014-2016.
8. Υποψηφιότητες για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή. Παρουσίαση υποψηφίων.
9. Εκλογή πενταμελούς Εφορευτικής Επιτροπής. Ανακήρυξη υποψηφίων.
10. Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέων Οργάνων Διοίκησης, δηλαδή του ενδεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου και της πενταμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής.
.
Η αναβολή πραγματοποίησης της 15ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης – 15ου Συνεδρίου της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. ανακοινώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό της (Άρθρο 37, παράγραφοι 1,2 και 3).
.
Μετά τα παραπάνω,
κ α λ ο ύ ν τ α ι
οι Ενώσεις Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.) να αποστείλουν, μέχρι το τέλος του τρέχοντος μήνα Μαΐου, ταχυδρομικά και «συστημένα», τα νομιμοποιητικά δικαιολογητικά της συμμετοχής τους στο Συνέδριο, δηλαδή:
α) το πρωτότυπο πρακτικό αρχαιρεσιών και κατάσταση ψηφισάντων,
β) τον αριθμό και το ονοματεπώνυμο των εκλεγμένων αντιπροσώπων που θα συμμετάσχουν στο Συνέδριο, και
γ) φωτοαντίγραφο του τραπεζικού εμβάσματος στον τραπεζικό λογαριασμό της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. στηνEUROBANK με αριθμό 0026-0049-73-0102232195, για την εξόφληση της συνδρομής τους προς την Ομοσπονδία.
Για κάθε σχετική συνεννόηση, οι Ενώσεις μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Γενικό Ταμία του Δ.Σ. Νίκο Σεκεριάδη, τηλ 6972153099.
.
Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 35 του Καταστατικού, «…Σε ένα μήνα από την δημοσίευση της προσκλήσεως μπορούν οι Ενώσεις να υποβάλλουν στην Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. κάθε θέμα με τις σχετικές σ’ αυτό προτάσεις, που κρίνουν ότι πρέπει να προστεθεί στα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης …».

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
ο Πρόεδρος Σεραφείμ Κερασιώτης
ο Γενικός Γραμματέας Σταμάτιος Σταματιάδης

Δημοσιεύτηκε τουλάχιστον στα παρακάτω Μέσα:
Axortagos-01 XENESGLOSSES_EU_LOGO-01  Avaton-02
hellasedu-banner-01

Κυριακή, 13 Απριλίου 2014

Εκπαιδευτική Ενημέρωση

Εκπαιδευτική Ενημέρωση 12 Απρίλη 2014


1) ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ
Βιντεάκι για το θέμα του Νέου Λυκείου κτλ από την πολύ καλή πολιτιστική ομάδα της ΟΛΜΕ που φέραμε και στην Κόρινθο πριν από 1 βδομάδα για τη θεατρική παράσταση HIMMELWEG. Πλέον η κίνησή μας καλό θα είναι να εστιαστεί σε αυτό το ζήτημα με στόχο τη δημιουργία ενός μεγάλου πανεκπαιδευτικού μετώπου. Ήδη στην Κορινθία κάνουμε τις πρώτες επαφές με Συλλόγους Γονέων.


2) ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ
Τοποθέτησή μου λίγες μέρες μετά τις απολύσεις των συναδέλφων μας Κορίνθιων:


3) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Παραιτήσεις διευθυντών για το ζήτημα αλλά και συμβούλων:


4) ΠΑΣΧΑΛΙΑΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Δεν είναι υποχρεωμένοι οι καθηγητές να κάνουν μάθημα το ΠΑΣΧΑ, λέει η ΟΛΜΕ. Ως Α' ΕΛΜΕ Κορινθίας, έχουμε ήδη έτοιμη την ανακοίνωση και θα τοποθετηθούμε με ανακοίνωσή μας τις αμέσως επόμενες μέρες, αφού λάβουμε υπόψη μας και την κίνηση της ΟΛΜΕ και των άλλων ΕΛΜΕ για τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα.


5) ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Τι ισχύει και οι προθεσμίες του Απρίλη:

Αθώωση των μαθητών από το 2ο ΕΠΑΛ Λουτρακίου - KorinthosTV.com

Αθώωση των μαθητών από το 2ο ΕΠΑΛ Λουτρακίου - KorinthosTV.com

Τετάρτη, 2 Απριλίου 2014

4-4-14 , 20.00 , 4o ΓΕΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Επικοινωνία Τηλέφωνο: 27410 76444 Φαξ: 27410 76446 4lykkori@sch.gr Περιοχή Αγίου Γεωργίου 20100 Κόρινθος


Αρχαιολογικό συνεδριο

Τσίτουρας Δημήτριος του Γεωργίου

βιογραφικό σημείωμα - λόγοι υποψηφιότητας


Τσίτουρας Δημήτριος του Γεωργίου.

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος στην Δημοτική Κοινότητα Κορίνθου,
με τον Δήμαρχο των έργων Αλέξανδρο Πνευματικό.

Γεννήθηκα (1982), μεγάλωσα, εργάζομαι και κατοικώ μόνιμα στην Κόρινθο.

Καθηγητής Τεχνολόγος Μηχανικός, στο Επαγγελματικό Λύκειο Κορίνθου.

Σπουδές στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης:
 1. Πτυχίο Μηχανικού Τεχνολογικής Κατεύθυνσης.
 2. Πτυχίο Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
Μεταπτυχιακές σπουδές:
 1. Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, στην Αθήνα: Συμβουλευτική και Προσανατολισμός.
 2. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στην Κόρινθο: Κοινωνική Πολιτική.
Ξένες Γλώσσες:
 1. Αγγλικά.
 2. Γαλλικά.
Επικοινωνία:

Λόγοι υποψηφιότητας:

Αγαπώ την πόλη μου και θέλω να γίνονται έργα συνεχώς.
Τη στιγμή που η πατρίδα μου πλήττεται από την οικονομική κρίση, στο Δήμο Κορινθίων πληρώνονται όλες οι οικονομικές υποχρεώσεις, γίνονται έργα και μένουν και χρήματα στα ταμεία. 

ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2011-2014

Οικονομική Κατάσταση Δήμου
 • Το χρηματικό υπόλοιπο στις 31/12/2010 για το σύνολο του Δήμου Κορινθίων (και των 5 δημοτικών ενοτήτων) ήταν 7.677.599 €
 • Στις 31/12/2011 ήταν 6.251.177 € (με ενδιάμεσες πληρωμές οφειλών των 4 δήμων περίπου 5,5 εκατομμυρίων €)
 • Σήμερα (μέχρι 31-8-2013) είναι περίπου 12.164.000 €.
 • Στις ημέρες μας στο Καλλικρατικό Δήμο Κορινθίων εκτελούνται έργα προϋπολογισμού πάνω από 30.000.000€

  Διαφάνεια
 • Όλες οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Ποιότητας Ζωής αναρτώνται όχι μόνον στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, αλλά και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων για την άμεση, έγκαιρη και πλήρη ενημέρωση των συνδημοτών και των ενδιαφερομένων πολιτών.
 • Όλα τα έργα που εκτελούνται στο Δήμο μας είναι με δημοπρασία.  
ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: (πατήστε επάνω)

Πιστεύω πως αιρετός σημαίνει προσφορά, χωρίς κανένα προσωπικό όφελος.
Σας ζητώ να στηρίξετε το συνδυασμό του Δημάρχου των έργων και να με ψηφίσετε στις Δημοτικές εκλογές της Κυριακής 18 Μαΐου 2014.

ΣΕΛΙΔΑ facebook